Showing posts with label Tamil movie bruce lee review. Show all posts
Showing posts with label Tamil movie bruce lee review. Show all posts

17 March 2017

Tamil movie Bruce Lee review

Tamil movie Bruce Lee review

Cast: G.v.Prakash kumar,Kirti kirabanda,bala saravanan, rajendran


Cinematography: p.v.shankar

Editing: Pradeep E. Ragav,G. Manoj Gyann

Music : G.v.Prakash kumar

Music Label: lahari music

Story: prasanth pandiraj